Konu Anlatımları

Bu Kategoriye Ait İçerikeri Rss İle Takip Et
Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
Konu Anlatımları (0)
TÜRKİYE'NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ   KARADENİZ BÖLGESİ 1. Konumu ve Sınırları Bölge, Türkiye’nin kuzeyindedir. İsmini kuzeyindeki Karadeniz’den alır. Bölge, doğuda Gürcistan sınırından başlayarak, batıda Sakarya Ovası ile Bilecik’in doğusunda kadar uzanır. Türkiye yüz ölçümünün % 18'ine sahip olan bölge, bu oranla yüz ölçüm bakımından üçüncüdür. Doğu - batı istikametinde en uzun olan bölgemizdir. Bölge, batıdan doğuya doğru yaklaşık 1400 km lik uzunluğa, kuze..devamı>>

Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası
Konu Anlatımları (0)
TÜRKİYENİN EKONOMİK COĞRAFYASI İnsanlar, hayatlarını devam ettirebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetlerin başında tarım, sanayi ve maden ürünleri üretimi gelir. Bu işlerin tamamına ekonomik faaliyetler denir.   TARIM İnsanların toprağı işleyerek, çeşitli kültür bitkileri yetiştirmesi ve onlardan ürün elde etmesine tarım denir.   TARIMDA VERİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. Topra..devamı>>

Türkiye'nin Beşeri Coğrafyası
Konu Anlatımları (0)
TÜRKİYE'NİN BEŞERÎ COĞRAFYASI   NÜFUS Nüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder.   NÜFUS ARTIŞI Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise..devamı>>

İklim
Konu Anlatımları (0)
İKLİM Geniş bir sahada, uzun yıllar boyunca (40 – 50 yıl) devam eden, atmosfer olaylarının ortalamasına iklim denir.   HAVA DURUMU Dar bir sahada, kısa süre içerisinde görülen atmosfer olaylarına hava durumu denir.   KLiMATOLOJİ Geniş sahalarda, uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamalarını tespit ederek, iklim bölgelerini ve karakterlerini inceleyen bilim dalına klimatoloji den..devamı>>

Harita Bilgisi
Konu Anlatımları (0)
HARİTA BİLGİSİ   Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır:   1. Kuşbakışı olarak çizilmiş olması Haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşü kuşbakışı olarak adlandırılır. Haritaların çiziminde tepeden görünüm sağlanamaz i..devamı>>

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
Konu Anlatımları (0)
DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ   A. DÜNYA’NIN ŞEKLİ Dünya, kutuplardan hafifçe basık, Ekvator’dan şişkin kendine has bir şekle sahiptir. Buna geoit denir. Dünya’nın geoit şekli, kendi ekseni etrafında dönüşü sırasında oluşan, merkez kaç kuvvetiyle savrulması sonucu meydana gelmiştir.   Dünya’nın Şeklinin Sonuçları Ekvator’un uzunluğu tam bir meridyen dairesinin uzunluğundan..devamı>>

Coğrafi Konum
Konu Anlatımları (0)
COĞRAFÎ KONUM Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir.   A. ÖZEL KONUM Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel konum denir. Özel konum, insanları, çevreyi, ülkelerin ekonomik ve politik durumunu çok yönlü etkiler. Dünya üzerinde, özel konum etkisine şu örnekler verilebilir: Norveç, Japonya, İngiltere, İzlanda gibi deniz ve okyanuslara komşu ülkel..devamı>>

Ülkeler Coğrafyası
Konu Anlatımları (0)
ÜLKELER COĞRAFYASI   AVRUPA KIT'ASI Avrupa; doğuda Asya kıt'ası, güneyde Akdeniz batıda Atlas okyanusu ve kuzeyde ise Kuzey Buz denizi ile çevrilidir. Büyük bir kısmı ova ve plâtolarla kaplı olan Avrupa'nın ortalama yükseltisi oldukça azdır. Avrupa'nın en önemli yükseltisi kıt'anın güney kısmında uzanan Alp dağlarıdır. Kıt'anın en yüksek yeri Fransa'daki Mont - Blanc (4810 metre) dağıdır. Kıt'anın kuzeyinde ise İskandinav yarımadasında Norveç ve İsveç'i..devamı>>

Atatürk İnkılapları
Konu Anlatımları (0)
ATATÜRK İNKILAPLÂRI   Atatürk İnkılâplarının Amaçları Türkiye’yi muâsır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak Modern Avrupa devletleri ile Türkiye’yi bütünleştirmek Osmanlı Devleti’nden kalmış ve halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyen müesseselerin yerine çağdaş müesseseler kurmak Türkiye’de milli egemenlik ilkesini yerleştirmek şeklinde sıralanabilir.   Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) Saltanatın kaldırılmasıyl..devamı>>

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 2
Konu Anlatımları (0)
KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ   Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi’nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması ve Mondros Ateşkes Anlaşması uyarınca Türk ordusunun terhis edilmesi Osmanlı hükümetlerinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaması İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hükümlerini tek taraflı uygulayarak A..devamı>>

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 1
Konu Anlatımları (0)
KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ   Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi’nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması ve Mondros Ateşkes Anlaşması uyarınca Türk ordusunun terhis edilmesi Osmanlı hükümetlerinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaması İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hükümlerini tek taraflı uygulayarak A..devamı>>

20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
Konu Anlatımları (0)
XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU   Trablusgarp Savaşı Savaşın Nedenleri Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında; Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi için hammadde ve pazar arayışı Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı koruyamayacak durumda olması Coğrafi konumu itibariyle İtalya’ya yakın olan Trablusgarp’ın ticaret yolları üzerinde bulunması ve zengin petrol kaynaklarına sahip olmas..devamı>>

21. Yüzyıl Islahatları
Konu Anlatımları (0)
XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI   II. Mahmut Dönemi’nde Yapılan Islahatlar Sened-i İttifak (1808) Bu senet II. Mahmut ile âyânlar arasında imzalanmıştır. Âyanlarla II. Mahmut arasında Sened-i İttifak’ın yapılmasında Alemdar Mustafa Paşa önemli rol oynadı. Sened-i İttifak ile Osmanlı Devleti âyanların varlığını ve haklarını tanımıştır.   Askeri Alanda Yapılan Yenilikler Nizam-ı Cedit’in yerine Sekban-ı Cedit ismiyle yeni bir ocak kurdu. Ancak y..devamı>>

Islahat Hareketleri
Konu Anlatımları (0)
XVII. ve XVIII. YÜZYILLARDA ISLAHAT HAREKETLERİ   XVII. Yüzyıl Islahatları ve Özellikleri II. Osman Osmanlı tarihinde ilk önemli ıslahat girişimleri II. Osman döneminde (1618 - 1622) başlamıştır. II. Osman dönemi yenilikleri şunlardır: II. Osman, saray dışından evlilik yaparak sarayı halka açmıştır. Şeyhülislamın fetva vermek dışındaki yetkilerini elinden aldı. Böylece ilmiye sınıfının devlet işlerine karışması engellenmiştir. Zamanın ihtiyaçlarına göre yeni ..devamı>>

Yakın Çağ'da Avrupa Tarihi
Konu Anlatımları (0)
YAKIN ÇAĞ'DA AVRUPA TARİHİ   AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KURULMASI Bugünkü Amerika Birleşik Devletleri’nin bulunduğu topraklarda XVIII. yüzyılda İngiltere’nin 13 kolonisi bulunuyordu. 1756 - 1763 yılları arasında Fransa ile yapılan Yedi Yıl Savaşları sonucunda ekonomisi bozulan İngiltere, kolonilere sattığı ürünlere yeni vergiler koyunca Amerika’da isyan çıktı. Ortak hareket etme kararı alan koloniler 1774 ve 1776 yıllar..devamı>>

İçerikler, 13 sayfada gösterilmektedir.
[1] 2 3 4 5 6 » »»