Konu Anlatımları - Matematik1

Bu Kategoriye Ait İçerikeri Rss İle Takip Et
MODÜLER ARİTMETİK
Konu Anlatımları (0)
MODÜLER ARİTMETİK a, b, m birer tam sayı ve m > 1 olmak üzere, tam sayılar kümesi üzerinde tanımlanan, b = {(a, b) : m, (a – b) yi tam böler} bir denklik bağıntısıdır. b denklik bağıntısı olduğundan Her (a, b) Î b için, a º b (mod m) biçiminde yazılır ve m modülüne göre a sayısı b ye denktir denir. Ü Tam sayıların m sayma sayısı ile bölünmesiyle elde edilen kalanlar, 0, 1, 2, 3, 4, ... , (m – 1) dir. Her tam sayı..devamı>>

İŞLEM
Konu Anlatımları (0)
 A. TANIM Herhangi bir A kümesinden A kümesine tanımlanan her fonksiyona birli işlem denir. A Ì B olmak üzere, A ´ A kümesinden B kümesine tanımlanan her fonksiyona ikili işlem veya kısaca işlem denir. İşlemler; gibi simgelerle gösterilir.     B. İŞLEMİN ÖZELİKLERİ A kümesinde p ve « işlemleri tanımlanmış olsun. Buna göre, aşağıdaki 7 özeliği inceleyelim.   1. Kapalılık Özeliği " (Her) a, b Î A için a p b nin sonu..devamı>>

FONKSİYON
Konu Anlatımları (0)
A. TANIM A ¹ Æ ve B ¹ Æ olmak üzere, A dan B ye bir b bağıntısı verilmiş olsun. A nın her elemanı B nin elemanlarıyla en az bir kez ve en çok bir kez eşleniyorsa bu bağıntıya fonksiyon denir. "x Î A ve y Î B olmak üzere, A dan B ye bir f fonksiyonu f : A ® B ya da x ® f(x) = y biçiminde gösterilir. A ya fonksiyonun tanım kümesi, B ye de değer kümesi denir. Yukarıda A dan B ye tanımlanan f fonksiyonu f = {(a, 1), (b, 2), (c, 3), (d, 2)} biçiminde de gösterili..devamı>>

KARTEZYEN ÇARPIM BAĞINTI
Konu Anlatımları (0)
A. SIRALI n Lİ n tane nesnenin belli bir öncelik sırasına göre düzenlenip, tek bir nesne gibi düşünülmesiyle elde edilen ifadeye sıralı n li denir. (a, b) sıralı ikilisinde; a ya birinci bileşen, b ye ikinci bileşen denir. a ¹ b ise, (a, b) ¹ (b, a) dır. (a, b) = (c, d) ise, (a = c ve b = d) dir.     B. KARTEZYEN ÇARPIM A ve B herhangi iki küme olmak üzere, birinci bileşeni A kümesinden, ikinci bileşeni B kümesinden alınar..devamı>>

KÜMELER
Konu Anlatımları (0)
A. TANIM Küme, nesnelerin iyi tanımlanmış listesidir. Kümeler genellikle A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir. Kümeyi oluşturan ögelere, kümenin elemanı denir. a elemanı A kümesine ait ise, a Î A biçiminde yazılır. “a, A kümesinin elemanıdır.” diye okunur. b elemanı A kümesine ait değilse, b Ï A biçiminde yazılır. “b, A kümesinin elemanı değildir.” diye okunur. Kümede, aynı eleman bir kez yazılır. Elemanların yerlerinin değiştirilmesi kü..devamı>>

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ
Konu Anlatımları (0)
A. PROBLEM ÇÖZME STRATEJİSİ Ü Bir soruyu çözmek için verilen zamanın % 75 ini soruyu anlamaya, % 17 sini çözme yolunu oluşturmaya % 8 ini de soruyu çözmeye ayırmalısınız. Buna göre, soruları çözerken; Soru, verilenler ve istenen anlaşılana kadar okunur. Verilenler matematik diline çevrilir. Denklem çözme metodları ile matematik diline çevrilen denklem çözülür. Bulunanın, soru cümlesinde istenen olup olmadığı kontrol edilir. ..devamı>>

ORAN- ORANTI
Konu Anlatımları (0)
A. ORAN a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak üzere, ye a nın b ye oranı denir. • Oranlanan çokluklardan ikisi aynı anda sıfır olamaz. • Oranın payı ya da paydası sıfır olabilir. • Oranlanan çoklukların birimleri aynı tür olmalıdır. • Oranın sonucu birimsizdir.     B. ORANTI En az iki oranın eşitliğine orantı denir. Yani oranı ile nin eşitliği olan ye orantı denir. ..devamı>>

ÇARPANLARA AYIRMA
Konu Anlatımları (0)
A. ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALMA      En az dört terimi olan ifadeler ortak çarpan parantezine alınacak biçimde gruplandırılır, sonra ortak çarpan parantezine alınır.     B. ÖZDEŞLİKLER 1. İki Kare Farkı - Toplamı 1) a2 – b2 = (a – b)(a + b) 2) a2 + b2 = (a + b)2 – 2ab 3) a2 + b2 = (a – b)2 + 2ab   2. İki Küp Farkı - Toplamı 1) a3 – b3 = (a – b)(a2 + ab + b..devamı>>

KÖKLÜ İFADELER
Konu Anlatımları (0)
A. TANIM n, 1 den büyük bir sayma sayısı olmak üzere, xn = a denklemini sağlayan x sayısına a nın n yinci dereceden kökü denir.         B. KÖKLÜ İFADELERİN ÖZELİKLERİ  1) n tek ise, daima reeldir.  2) n çift ve a < 0 ise, reel sayı belirtmez.  3) a ³ 0 ise, daima reeldir.  4) a ³ 0 ise,  5) n tek ise,  6) n çift ise, 7) 8)  n çift ve b ile c aynı işaretli olmak üzere, ..devamı>>

ÜSLÜ İFADELER
Konu Anlatımları (0)
A. TANIM a bir gerçel (reel) sayı ve n bir sayma sayısı olmak üzere, ifadesine üslü ifade denir. k × an ifadesinde k ya kat sayı, a ya taban, n ye üs denir.   B. ÜSLÜ İFADENİN ÖZELİKLERİ a ¹ 0 ise, a0 = 1 dir. 00 tanımsızdır. n Î ise, 1n = 1 dir.   (am)n = (an)m = am×n     Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. ..devamı>>

MUTLAK DEĞER
Konu Anlatımları (0)
A. TANIM Sayı doğrusu üzerinde x reel (gerçel) sayısının orijine olan uzaklığına x in mutlak değeri denir. |x| biçiminde gösterilir. Bütün x gerçel (reel) sayıları için, |x| ³ 0 dır.     B. MUTLAK DEĞERİN ÖZELİKLERİ |x| = |–x| ve |a – b| = |b – a| dır. |x × y| = |x| × |y| |xn| = |x|n y ¹ 0 olmak üzere, |x| – |y| £ |x + y| £ |x| + |y| a ³ 0 v..devamı>>

SIRALAMA
Konu Anlatımları (0)
A. TANIM a, b ye eşit değilse, “a ¹ b” biçiminde yazılır. a ¹ b ise bu durumda; a > b, “a büyüktür b den” ya da a < b, “a küçüktür b den” olur. Gerçel (reel) sayı ekseninde herhangi bir sayının sağında bulunan sayılar daima o sayıdan büyük, solunda bulunan sayılar da o sayıdan küçüktür. Yukarıdaki sayı doğrusuna göre; a < b < c dir. x > y, x ³ y, x < y ve x £ y şeklindeki ifadelere e..devamı>>

E.B.O.B. - E.K.O.K.
Konu Anlatımları (0)
A. EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN (E.B.O.B.) En az biri sıfırdan farklı iki ya da daha fazla tam sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve e.b.o.b. biçiminde gösterilir. E.b.o.b. bulunurken verilen sayılar asal çarpanlarına ayrılır. Ortak olan asal çarpanlardan büyük olmayan üslülerin çarpımı bu sayıların e.b.o.b. unu verir. Eğer a ¹ 0 veya b ¹ 0 ise e.b.o.b. tanımlı olup e.b.o.b.(a ; b) ³ 1 dir. a = b = 0 ise e.b.o.b.(a ; b) ta..devamı>>

BÖLME ve BÖLÜNEBİLME
Konu Anlatımları (0)
A. BÖLME A, B, C, K birer doğal sayı ve B ¹ 0 olmak üzere,       bölme işleminde, A ya bölünen, B ye bölen, C ye bölüm, K ya kalan denir. A = B × C + K dir. Kalan, bölenden küçüktür. (K < B) Kalan, bölümden (C den) küçük ise, bölen (B) ile bölümün (C) yeri değiştirilebilir. Bu durumda A ve K değişmez. K = 0 ise, A sayısı B ile tam bölünebilir.   B. BÖLÜNEBİLME KURALLARI 1. 2 İle Bölünebilme Birler basamağın..devamı>>

SAYI SİSTEMLERİ
Konu Anlatımları (0)
A. SAYI BASAMAĞI Bir sayıyı oluşturan rakamlardan her birine bu sayının basamağı denir. Bir doğal sayıda kaç tane rakam varsa sayı o kadar basamaklıdır. 243 üç basamaklı bir sayıdır.   B. ÇÖZÜMLEME Doğal sayıyı oluşturan rakamların bulunduğu yerdeki değerine basamak değeri denir. Basamak değerlerinin toplamına o sayının çözümlenmiş biçimi denir. Üç basamaklı abc sayısı aşağıda çözümlenmiştir. ab = 10 × a + b abc = 100 × a + 10 × b + c ..devamı>>

İçerikler, 2 sayfada gösterilmektedir.
[1] 2 » »»