Konu Anlatımları - Geometri

Bu Kategoriye Ait İçerikeri Rss İle Takip Et
GEOMETRİK YER
Konu Anlatımları (0)
HTML clipboard 1. Geometrik Yer Tanımları Düzlemde bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri bir çember belirtir.Düzlemde bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri paralel iki doğrudur.Düzlemde sabit iki noktaya uzaklıkları eşit noktaların geometrik yeri bir doğrudur. (Orta dikme doğrusu)Düzlemde paralel iki doğruya uzaklıkları eşit noktaların geometrik yeri bir doğrudur.Düzlemde doğrusal olmayan sabit üç noktaya uzaklıkları eşit noktaların geometrik..devamı>>

DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ
Konu Anlatımları (0)
HTML clipboard 7. İki Doğrunun Kesişmesi   Analitik düzlemde alınan iki doğru paralel değilse bir noktada kesişirler. şekildeki d1 ve d2 doğrularının kesiştikleri P(x1,y1) noktasında her iki doğrunun apsisleri ve ordinatları eşittir. P(x1,y1) bulunabilmesi için x ve y değerleri eşitlenerek ortak çözüm yapılır. Doğru demeti: Bir noktadan geçen sonsuz tane doğruyu ifade eden denkleme doğru demeti denir. K..devamı>>

NOKTANIN ANALİTİK İNCELEMESİ
Konu Anlatımları (0)
HTML clipboard 1. Analitik Düzlem Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da adlandırılır. Dik koordinat sistemi Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir. Eksenlerin kesiştiği noktaya orijin denir. Analitik düzlemde her noktaya bir (x, y) sayı ikilisi karşılık ge..devamı>>

PİRAMİTLER,KONİ ve KÜRE
Konu Anlatımları (0)
HTML clipboard PİRAMİTLER Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir. T noktası piramidin tepe noktasıdır. Kapalı bölge ise piramidin tabanıdır. Piramit; tabanı oluşturan şeklin ismiyle adlandırılır. Taban kare ise, kare piramit; taban altıgense altıgen piramit gibi. Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düz..devamı>>

PRİZMALAR
Konu Anlatımları (0)
DİK PRİZMALARIN ALAN ve HACİMLERİ Alt ve üst tabanları paralel eş şekillerden oluşan cisimlere prizma denir. Yan yüzeyleri taban düzlemine dik olan prizmalara dik prizma adı verilir. Prizmalarda yan yüzeyleri birleştiren ayrıtlara yanal ayrıt denir. [AA'], [BB'], [CC'], [DD'] yanal ayrıtlardır. Dik prizmalarda yanal ayrıt cismin yüksekliğine eşittir. Cismin yüksekliğine h dersek h = |AA'| = |BB'| = |CC'| = |DD'| olur. ..devamı>>

UZAY GEOMETRİ
Konu Anlatımları (0)
HTML clipboard BAZI KAVRAM ve TANIMLAR Geometride nokta, doğru, düzlem ve uzay gibi bazı kavramlar tanımsız olarak kabul edilir. Kalemin veya sivri bir şeyin ucunun bıraktığı ize nokta diyebiliriz. Cetvelin kenarı ile bir doğru çizebiliriz. Sınıfın duvarı, pencere camı birer düzlemdir. Odanın içerisi, herhangi bir cismin kapladığı yer birer uzay belirtirler. Nokta : « . » Biçiminde ifade edilir ve genellikle büyük harfle gösterilir. Nokta boyutsuzdur. « . » nokta, « . A” A n..devamı>>

UZAY GEOMETRİ
Konu Anlatımları (0)
2. Uzayda Doğruların Durumları Uzayda iki doğru için üç durum söz konusudur. İki doğru uzayda paralel olabilir. İki doğru uzayda kesişebilir. İki doğru uzayda aykırı olabilir. E düzlemi üzerindeki d2 doğrusu ile E düzlemini kesen d1 doğrusunun ortak noktası yoktur. d1 ve d2 doğruları paralel değil ve kesişmiyorlar ise bu doğrulara aykırı doğrular de..devamı>>

DAİREDE UZUNLUK ve ALAN
Konu Anlatımları (0)
1. Dairenin Alanı ve Çevresi O merkezli ve r yarıçaplı bir dairede   Dairenin Alanı = pr2   Dairenin Çevresi = 2pr ..devamı>>

ÇEMBERDE AÇI ve UZUNLUK
Konu Anlatımları (0)
TEĞET - KİRİŞ ÖZELLİKLERİ 1. Teğet noktasından ve çemberin merkezinden geçen doğru, teğet olan doğruya diktir.AB doğrusu T noktasında çembere teğet AB ^ OT Teğet doğrusuna, teğet noktasından çizilen dik doğru çemberin merkezinden geçer. 2. Çemberin dışındaki bir noktadan çembere çizilen teğetlerin uzunlukları birbirine eşittir. [PA ve [PT..devamı>>

ÇEMBERDE AÇILAR
Konu Anlatımları (0)
ÇEMBER Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember denir. O noktasından r uzaklıktaki noktalar kümesi, O merkezli ve r yarıçaplı çemberdir.   Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir. [CD] kirişi gibi. En uzun kiriş merkezden geçen kiriştir. O merkezinden geçen [AB] kirişine çemberin çapı denir. Çemberi iki noktada ..devamı>>

YAMUK
Konu Anlatımları (0)
Alt ve üst kenarları paralel olan dörtgenlere yamuk denir. Şekildeki ABCD yamuğunda [AB] // [DC] dir. 1. Yamukta açılar [AB] // [DC] olduğundan   x + y = 180° a + b = 180° Karşılıklı iki kenarı paralel olan dörtgenlerde açıortay verilmiş ise ikizkenar üçgen e..devamı>>

DİKDÖRTGEN
Konu Anlatımları (0)
DİKDÖRTGEN 1. Dikdörtgen Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir. Dikdörtgen paralelkenarın açıları 90° olan halidir. Bu nedenle paralelkenarın sahip olduğu bütün özelliklere sahiptir. 2. Dikdörtgenin Alanı ve Çevresi a. Dikdörtgenin alanı farklı iki kenarının çarpımına eşittir.   A(ABCD) = a . b ..devamı>>

ÇOKGENLER
Konu Anlatımları (0)
ÇOKGENLER 1. Çokgen Bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan A1, A2, A3, … gibi n tane (n ³ 3) noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen denir. a. İçbükey (konkav) çokgenler: Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere İçbükey çokgen denir. b. Dışbükey (konveks) çokgenler: Kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyor..devamı>>

BENZERLİK
Konu Anlatımları (0)
1. Benzer Üçgenler Karşılıklı açıları eş ve karşılıklı kenarları orantılı olan üçgenlere benzer üçgenler denir.   ABC ve DEF üçgenleri için; oranı yazılır Buradan ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzerdir denir ve ABC ~ DEF biçiminde gösterili..devamı>>

AÇIORTAY ve KENARORTAY
Konu Anlatımları (0)
ÜÇGENDE AÇIORTAY BAĞINTILARI 1. Açıortay Herhangi bir açının ölçüsünü iki eş açıya bölen ışınlara açıortay denir. Yandaki şekilde AOB açısını iki eş açıya ayıran [OC ışınına açıortay denir. Açıortay üzerindeki herhangi bir noktadan açının kenarlarına çizilen dik uzunluklar eşittir. AOB bir açı, [OC açıortay m(AOC) = m(COB) |AC| = |CB| AOC ve BOC eş ..devamı>>

İçerikler, 2 sayfada gösterilmektedir.
[1] 2 » »»