Konu Anlatımları - Biyoloji

Bu Kategoriye Ait İçerikeri Rss İle Takip Et
Populasyon Genetiği ve Evrim
Konu Anlatımları (0)
POPULASYON GENETİĞİ ve EVRİM A. POPULASYON GENETİĞİ  Belirli bir bölgede yaşayan aynı türün fertleri topluluğuna populasyon denir. Burada populasyonlardaki karakterlerin hangi oranlarda görüldüğünü sonraki nesillerde ne gibi değişmeler olduğunu öğrenmeye çalışacağız.   1. Genler ve Populasyonlar Bir populasyonda bir karakterin hangi oranda bulunduğunun veya yeni oluşacak bireylerde o karakterin görülme şansının hesaplanabilmesi için bazı değerler..devamı>>

Cinsiyete Bağlı Kalıtım
Konu Anlatımları (0)
CİNSİYETE BAĞLI KALITIM A. CİNSİYETİN BELİRLENMESİ 1. Eşeyin Modifikasyonla Belirlenmesi Bonellia isimli hortumlu hayvan, denizlerde yaşamakta ve döllenmiş yumurtalarını suya bırakmaktadır. Bu yumurtaların bazıları suda serbest olarak gelişirken, bazıları ana canlının hortumuna yapışarak gelişmesini tamamlar. Serbest gelişenlerin hepsi dişi, hortuma yapışarak gelişenlerin hepsi ise erkek olmaktadır. Buna göre, cinsiyeti hortumdan alınan bazı maddeler belirlem..devamı>>

Çaprazlamalar ve Mendel Kuralları
Konu Anlatımları (0)
ÇAPRAZLAMALAR ve MENDEL KURALLARI Bir canlının erkek üreme hücreleri (sperm veya polen) ile diğer bir canlının yumurtalarının birleştirilmesine çaprazlama denir.   A. ÇAPRAZLAMALARIN ELEMANLARI P : Çaprazlanacak anne ve babanın (ebeveynlerin) genotipini ifade eder. G : Anne ve babadan meydana gelebilecek gamet çeşitlerini gösterir. Gametlerin sayıları değil, çeşitleri önemlidir. F1 dölü : Dişi ve erkek gamet çeşitlerinin birleşmesiyle oluşabilecek ilk..devamı>>

Kalıtıma Giriş
Konu Anlatımları (0)
KALITIMA GİRİŞ KALITIMA GİRİŞ Kalıtım (soya çekim), anne ve babadaki özelliklerin oğul döllere geçmesine denir. Üremeyle sağlanır. Çevrenin ve kalıtımın etkisiyle canlıda ortaya çıkan özelliklere karakter denir. Örneğin; göz rengi, boy uzunluğu, kan grubu birer karakterdir. •  Yalnız Çevrenin Etkisiyle Belirlenen Karakterler Çevre şartlarının meydana getirdiği kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon denir. Beslenmeye bağlı olarak dişi embri..devamı>>

Hayvanlarda ve İnsanlarda Üreme
Konu Anlatımları (0)
HAYVANLARDA ve İNSANLARDA ÜREME I. HAYVANLARDA ÜREME Gerek omurgalılarda gerekse omurgasızlarda üreme organlarına gonad denir. Genellikle dişi organ ovaryum, erkek organ testis olarak adlandırılır. Omurgasız hayvanların bazılarında cinsiyet ayrılmamış olup, bir birey hem erkek hem de dişi organı bulundurur. Böyle hayvanlara hermafrodit denir.   A. OMURGASIZ HAYVANLARDA ÜREME Süngerlerde özel bir üreme organı yoktur. Vücudun birçok yerindeki hücrel..devamı>>

Bitkilerde Üreme ve Gelişme
Konu Anlatımları (0)
BİTKİLERDE ÜREME ve GELİŞME BİTKİLERDE ÜREME VE GELİŞME Bitkilerde döllenmeyi sağlayan gerçek gametler mayoz bölünmeyle değil, mayozu izleyen mitoz bölünmeli hazırlık dönemiyle meydana getirilir. Bu hazırlık dönemine monoploit gelişme evresi denir.   A. ÇİÇEKSİZ BİTKİLERDE ÜREME Çiçeksiz bitkilerin hemen hepsi spor meydana getirir. Sporlar çimlenerek haploid bitkicikleri (gametofitleri) oluştururlar. Üremelerinde eşeysiz ve eşeyli üremenin birbirini ta..devamı>>

Solunum Sistemleri
Konu Anlatımları (0)
SOLUNUM SİSTEMLERİ SOLUNUM SİSTEMLERİ Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır.   1. Dış Solunum Solunum organlarıyla dış ortamdan hava alınması ve verilmesi, yani soluk alıp vermeye denir.   2. İç Solunum Solunum organlarına dolan havadaki oksijenin yakalanıp hücrelere kadar taşınması, hücrelerde oluşan karbondioksitin aynı yolla solunum organlarına getirilmesidir.   3. Hücresel Solunum..devamı>>

Sindirim Sistemleri
Konu Anlatımları (0)
SİNDİRİM SİSTEMLERİ SİNDİRİM SİSTEMLERİ Besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapıtaşlarına kadar parçalanması olayına sindirim denir.   A. SİNDİRİM ŞEKİLLERİ 1. Mekanik Sindirim Fiziksel etkilerle besinlerin daha küçük parçalara ayrılmasıdır. Besinlerin kimyasal yapısı değişmez. Bu olaylarla enzimlerin etki yüzeyi artırıldığı için, esas sindirim kolaylaştırılır ve hızlandırılır.   2. Kimyasal Sindirim Hücrelerin, protein, yağ ve..devamı>>

İskelet ve Kas Sistemleri
Konu Anlatımları (0)
İSKELET ve KAS SİSTEMLERİ İSKELET SİSTEMLERİ Organizmaların vücuduna desteklik yaparak kendilerine özgü şekillerinin oluşmasını sağlayan yapılara destekleyici yapılar denir.   A. İSKELET ÇEŞİTLERİ Hayvanların çoğunda, vücuda destek olan, koruyan ve kaslara bağlanarak hareketi sağlayan iskelet sistemi bulunur. Hayvanlarda görülen iskelet dış ve iç iskelet olmak üzere iki tiptir.   1. Dış İskelet Dış iskelet özel hücreler tarafından dışarı..devamı>>

Endokrin Sistemi
Konu Anlatımları (0)
ENDOKRİN SİSTEMİ ENDOKRİN SİSTEMİ Çok hücrelilerde vücudun uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan sistemlere düzenleyici sistemler denir. Düzenleyici sistemler endokrin sistem ve sinir sisteminden oluşur.   A. SALGI BEZLERİ Hayvanların ve insanların vücudunda kandan aldıkları ham maddelerle özel kimyasal salgılar üreten organlara salgı bezi denir. Salgı bezleri salgılarına ve salgılarını verdikleri yere göre üç çeşittir.   1. Açık Bez (Dış S..devamı>>

Bitkilerin Yapısı ve Fizyolojisi
Konu Anlatımları (0)
BİTKİLERİN YAPISI ve FİZYOLOJİSİ I. BİTKİSEL DOKULAR Yüksek yapılı bitkilerdeki dokular; sürgen (meristem) doku ve değişmez doku olmak üzere iki grupta incelenir.   A. SÜRGEN (MERİSTEM) DOKULAR Meristem dokunun kökeni embriyodur. Özellikleri : Devamlı bölünme yeteneğine sahip hücrelerden oluşur. Gelişme ve farklılaşmayı sağlarlar. Bitkide enine kalınlaşma ve boyuna uzamayı sağlarlar. Hücreleri; canlı, küçük, ince çeperli, bol..devamı>>

Canlıların Sınıflandırılması
Konu Anlatımları (0)
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Canlıları benzer özelliklerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına ise Biyosistematik denir.   1. Ampirik (Yapay) Sınıflandırma Canlıları dış görünüşleri ve yaşadıkları ortama bakarak sınıflandırmaktır. Bu tür sınıflandırma günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir. Dayandığı temel analog (görevdeş) organlar ve şekil benzerliğidir. Analog Organ : Köken..devamı>>

Hücre Solunumu
Konu Anlatımları (0)
HÜCRE SOLUNUMU HÜCRE SOLUNUMU Organik besin yapı taşlarının oksijen kullanarak ya da kullanmadan daha küçük moleküllere yıkımına hücre solunumu denir.   A. OKSİJENSİZ (ANAEROBİK) SOLUNUM Glikozun oksijensiz ortamda parçalanıp enerji elde edilmesi olayına fermantasyon denir. Olaya anaerobik solunum ve mayalanma gibi isimler de verilir. Bu olay hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir. Canlıların çoğu glikozu fermantasyona uğratabilirler. Bu olay..devamı>>

Yönetici Moleküller Madde Geçişi
Konu Anlatımları (0)
YÖNETİCİ MOLEKÜLLER ve PROTEİN SENTEZİ YÖNETİCİ MOLEKÜLLER DNA ve RNA olarak iki çeşidi bulunan nükleik asitler, hücrelerin en önemli ve en büyük molekülleridir.   A. NÜKLEİK ASİTLERİN YAPISI Yönetici moleküllerin temel yapı birimine nükleotit denir. Bir nükleotid ise üç farklı molekülün bağlanmasıyla meydana gelmiştir. Bu moleküller; beş karbonlu şeker (pentoz), azotlu organik baz ve fosforik asit dir.     Şekil : Nükleik Asitlerin..devamı>>

Besinler ve Hücrede Madde Geçişi
Konu Anlatımları (0)
BESİNLER ve HÜCREDE MADDE GEÇİŞİ BESİN MADDELERİ Canlılar tarafından tüketilen besin maddeleri değişik şekillerde gruplandırılabilir.   A. GÖREVİNE GÖRE BESİNLER 1. Enerji Verici Besinler Bunlar, karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerdir. Açlık anında tüketim sırasına göre; Karbonhidratlar ® Yağlar ® Proteinler olarak sıralanır. Solunum kolaylığı sırasına göre; Karbonhidratlar ® Proteinler ® Yağlar olarak sıralanır. Sağladıkları enerji ..devamı>>

İçerikler, 2 sayfada gösterilmektedir.
[1] 2 » »»